Metafysik och (annan) vetenskap

Filosofisk Tidskrift, 3

Text som diskuterar likheter och skillnader mellan metafysik och vetenskap. Bland annat argumenterar den, med utgångspunkt i några idéer som först presenterades av Laurie Paul, för att metafysik och (annan) vetenskap, trots att det kan tyckas precis tvärtom, inte behandlar precis samma ämne, eller att de åtminstone inte behandlar detta ämne på ett utbytbart sätt. Dessutom, och återigen i motsats till vad man brukar hävda, använder sig metafysik och (natur)vetenskap av samma, eller åtminstone av likartade metoder.

Länk till ‘final draft’ här.